Trung Tâm Ứng Dụng Công nghệ & Chuyển đổi số

Thông tin về Trung Tâm Ứng Dụng Công nghệ & Chuyển đổi số ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Kiến thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Học trực tuyến
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Marketing trên Mạng xã hội
Dễ dàng quản lý các trang mạng xã hội của bạn và khách truy cập trang web
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Cho phép mọi người đặt cuộc họp trong chương trình làm việc của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
To-Do
Organize your work with memos and to-do lists
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam