TRUNG TÂM ỨNG DỤNG  CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trung tâm Ứng Dụng  Công nghệ và Chuyển Đổi số thuộc Hanoicab hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1. Xây dựng các chương trình và đào tạo Ứng dụng Công Nghệ và chuyển đổi số.

 2. Tham gia đào tạo trực tiếp và trực tuyến.

3. Tư vấn giải pháp số hoá cho các đơn vị.

 4. Cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho quản trị doanh nghiệp, trường học, nhà máy, các cơ quan hành chính.

Liên hệ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty của bạn là doanh nghiệp vừa, nhỏ hay siêu nhỏ?

Bất cứ doanh nghiệp nào, cho dù là siêu nhỏ đều cần một hệ thống quản trị.

Việc đầu tiên là quản lý tốt nhất khách hàng đang có, quản trị marketing, ..

Việc quản trị tối doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, tối đa lợi nhuận, tối thiểu chi phí

Tìm hiểu thêm

Hệ thống quản trị theo chuỗi

Bạn đang có một vài cửa hàng, bạn có muốn nhân bản thành chuỗi không?

Việc nhân bản hệ thống thánh chuỗi sẽ giúp bạn gia tăng doanh só, giảm rủi ro khi có 1 của hầng duy nhất.

Khi đầu tư hệ thống quản trị theo chuỗi, bạn có web site riêng, hệ thống quản trị riêng, mobile app riêng. Điều này gia tăng giá trị thương hiệu công ty của bạn.

Khi sở hữu hệ thống quản lý chuỗi riêng, bạn có thể nhân bản hệ thống của hàng, gọi vốn, bán cổ phần


Khám phá thêm

Quản trị nhà máy thông minh

Bạn muốn hệ thống quản trị thông minh All-in-one cho nhà máy của bạn:

Quản trị sản suất

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị kế toán và tài chính

Phân tích dữ liệu và báo cáo thông minh dạng biểu đồ từ đó ra các quết định nhanh chóng và thích hợp


Khám phá thêm

Phần mềm trường học

Bạn muốn tuyển sinh, xây dựng hệ thống đại lý tuyển sinh mà chưa có công cụ?

Bạn muốn xây trường trực tuyên mà không biết bắt đầu từ đâu?

Bạn muốn xây một trường thực sự thông minh, từ lúc đưa đón học sinh,  giao tiếp đa chiều giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh?

Tìm hiểu thêm