Dự kiến các nguồn thu của trang kết nối câu lạc bộ doanh nhân dòng họ

1.     Nguồn thu từ các nhà tài trợ

Mức tài trợ/năm

5 triệu

10 triệu

50 triệu

100 triệu

Logo trang chủ (tháng)

 1

2

12 tháng

Trọn đời

 

2.     Nguồn thu từ dịch vụ đăng bài PR trên hệ thống

+ Miễn phí 20 doanh nghiệp đầu tiên

+ Các doanh nghiệp tiếp sau: 500.000 Đ/bài

 

3.     Nguồn thu từ sử dụng công cụ sự kiện

+ Miễn phí 10 sự kiện đầu tiên

+ Các sự kiện về sau: 2 triệu/sự kiện

 

4.     Ngườn thu từ dịch vụ chuyển đổi số

Dịch vụ này do ADT cung cấp:

+ Người giới thiệu dịch vụ: 10%

+ Đóng góp quỹ CLB: 5%

Tỷ lệ này không áp dujnh cho dịch vụ Tái Cấu trúc doanh nghiệp

 

5.     Nguồn  thu từ dịch vụ kết nối kinh doanh

Doanh nghiệp sau khi kết nối kinh doanh thành công sẽ tự nghuyện đóng góp 5% doanh thu cho quỹ hội

 

6.     Nguồn thu từ dịch vụ kết nối đầu tư

Doanh nghiệp sau khi kết nối đầu tư thành công sẽ đóng góp 5% số tiền nhận đầu tư cho quỹ hội